панели

spacer

панели БДС EN 12839

spacer
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
32010000 Ограден панел - ОП 6,00/2,50 6.00 2.158
32011000 Ограден панел - ОП 4,00/1,20 4.00 1.407

СТОМАНОБЕТОНЕН ПАНЕЛ ЗА ОГРАДИ “ОП” 1.Указания за проектиране. Прилагането на стоманобетонни панели за огради на всеки конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми . 2.Указания за монтаж. Изпълняват се фундаменти с размери 100/100/100 сm от бетон с клас по якост на натиск В 15. Към фундамента се заварява метална или стоманобетонна колона.Връзката на панела с колоните се осъществява чрез заваряване на предварително вбетонирани в панела и стоманобетонните колони планки.Между фундаментите може да се изпълни и ивични основи.Монтажът се извършва с автокран с характеристики, определени от условията на монтажа при G панел = 2 t. 3.Указания за експлоатация и поддържане. Стоманобетонните панели за огради имат експлоатационен срок до 30 години и не изискват специални грижи за поддържането им.Панелите се транспортират с автомобилен или ж.п. транспорт.Транспортират се в хоризонтално положение, положени върху дървени греди. Едновременно могат да се транспортират до 2 броя панели,поставени един върху друг и разделени с дървени греди.