коритообразни елементи БДС EN 13369

spacer

коритообразни елементи - КЕ

spacer
2008-08-22-11-26-57-product_image_1-r.jpg
zoom
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
34010300 КЕ 90/90 - 2, L=3,00 m 3.00 2.849
34010700 КЕ 240/120 - 2, L=3,00 m 3.00 6.454
34010800 КЕ 260/130 - 1, L=1,50 m 1.50 3.889
34010900 КЕ 23/45, L=1,12 m 1.12 0.415

Стоманобетонните коритообразни елементи “КЕ” и покривните панели “ПП” са предназначени за изграждане на подземни канали. 1.Указания за проектиране Прилагането на “КЕ” и “ПП” на конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми и настоящото техническо одобрение. 2.Указания за монтаж Монтажът на “КЕ” и “ПП” се извършва с кран с необходимата товароподемност. Коритообразните елементи се полагат на пясъчна възглавница с дебелина 10 сm. Фугите между отделните елементи, както и тези между “КЕ” и монолитно изградени участъци, се подмазват с циментно-пясъчен разтвор марка М 15. Покривните панели се монтират след монтиране на тръбопроводите. Връзката между “ПП” и долната част на канала ( изградена монолитно или от “КЕ” ) се осъществява с циментно-пясъчен разтвор. Фугите между отделните “ПП” се подмазват с циментно-пясъчен разтвор М 15. Хидроизолацията се изпълнява съгласно разработения за нея проект, след завършване монтажа на “КЕ” и изпълнението на монолитните участъци. След изпълнение на хидроизолацията изкопът се засипва – едновременно от двете страни на канала на пластове от по 20 сm, като всеки пласт щателно се уплътнява. 3.Указания за експлоатация и поддържане Стоманобетонните елементи за подземни канали имат дълъг експлоатационен срок и не изискват специални грижи за поддържане .

колове за лозя БДС EN 13198; БДС 2795

spacer

стоманобетонни колове

spacer
2008-08-22-11-33-51-product_image_1-k1.jpg
zoom
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
33080100 Ст.б. колове 8/8/230 см 2.30 0.042
33080200 Ст.б. колове 10/10/250 см 2.50 0.062
33080300 Ст.б. колове 10/10/300 см 3.00 0.075

Стоманобетонни колове за високостеблени лозя, палмети, лозници и огради. 1.Указания за проектиране. Прилагането на произвежданите стоманобетонни колове и други стоманобетонни елементи, са предназначени за изграждане на носещи конструкции за лозя, палмети, лозници и огради. 2.Указания за монтаж. Предварително се изкопават фундаменти и стоманобетонният кол се поставя във вертикално положение, укрепва се и се отлива бетон с клас на якост на натиск В 10. Монтажа им е предвиден за ръчно изпълнение. 3.Указания за експлоатация и поддържане. Стоманобетонните колове за лозя и ограда, при спазване на изискванията за експлоатация и монтаж, имат експлоатационен срок до 30 години.

подпорни стени БДС EN 15258

spacer

фундаменти за железорешетъчен стълб БДС EN 14991

spacer

фундаменти

spacer
2008-08-22-11-41-57-product_image_1-f.jpg
zoom
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
33200300 Фундамент НХТ 185, 160/160/230 2.30 2.470

МОНТАЖНИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СТОМАНОРЕШЕТЪЧНИ СТЪЛБОВЕ Монтажните фундаменти се използват за основи на стоманорешетъчни стълбове с височина до 25 м. 1.Указания за проектиране. Прилагането на монтажните фундаменти за основи на стоманорешетъчни стълбове на всеки конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми и настоящото техническо одобрение. 2.Указания за монтаж. Всеки фундамент се монтира в проектно положение върху предварително излят подложен бетон с минимална дебелина 10 сm при минимална широчина на изкопа В + 300 mm. Товаро-разтоварните и монтажни работи се извършват с кран с характеристики, определени от конкретните условия на работа при G фундамент = 4,8 ÷ 6,8 t.Проектното положение на фундаментите се контролира геодезически. Монтажът се извършва от двама монтажници под ръководството на отговорен бригадир. Квалификацията на персонала е І І – ра степен монтажници. 3.Указания за експлоатация и поддържане. Монтажните фундаменти имат проектен експлоатационен срок 50 години и не изискват специални грижи за поддържането им. Необходимо е да се осигури надеждна защита срещу корозия на стърчащите стоманени вбетонирани части.

покривни панели за коритообразни елементи БДС EN 13369

spacer

покривни панели за коритообразни елементи - ПП за КЕ

spacer
2008-08-22-11-46-04-product_image_1-p.jpg
zoom
номенкл. № наименование дължина диаметър тегло
m. /бр. m. /бр. т. /бр.
34021500 ПП 37/112, d=8 сm 1.12 0.08 0.114
34021500Л ПП 37/112, d=8 сm олекотена 1.12 0.08 0.105

Стоманобетонните коритообразни елементи “КЕ” и покривните панели “ПП” са предназначени за изграждане на подземни канали. 1.Указания за проектиране Прилагането на “КЕ” и “ПП” на конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми и настоящото техническо одобрение. 2.Указания за монтаж Монтажът на “КЕ” и “ПП” се извършва с кран с необходимата товароподемност. Коритообразните елементи се полагат на пясъчна възглавница с дебелина 10 сm. Фугите между отделните елементи, както и тези между “КЕ” и монолитно изградени участъци, се подмазват с циментно-пясъчен разтвор марка М 15. Покривните панели се монтират след монтиране на тръбопроводите. Връзката между “ПП” и долната част на канала ( изградена монолитно или от “КЕ” ) се осъществява с циментно-пясъчен разтвор. Фугите между отделните “ПП” се подмазват с циментно-пясъчен разтвор М 15. Хидроизолацията се изпълнява съгласно разработения за нея проект, след завършване монтажа на “КЕ” и изпълнението на монолитните участъци. След изпълнение на хидроизолацията изкопът се засипва – едновременно от двете страни на канала на пластове от по 20 сm, като всеки пласт щателно се уплътнява. 3.Указания за експлоатация и поддържане Стоманобетонните елементи за подземни канали имат дълъг експлоатационен срок и не изискват специални грижи за поддържане .

стоманобетонни стълбове

spacer

стълбове стоманобетонни вибрирани

spacer
2008-08-22-13-31-29-product_image_1-s1.jpg
zoom
2008-08-22-13-31-29-product_image_2-s2.jpg
zoom
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
30003000 СБВ 28/9,5/1000 9.50 1.725

панели

spacer

панели БДС EN 12839

spacer
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
32010000 Ограден панел - ОП 6,00/2,50 6.00 2.158
32011000 Ограден панел - ОП 4,00/1,20 4.00 1.407

СТОМАНОБЕТОНЕН ПАНЕЛ ЗА ОГРАДИ “ОП” 1.Указания за проектиране. Прилагането на стоманобетонни панели за огради на всеки конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми . 2.Указания за монтаж. Изпълняват се фундаменти с размери 100/100/100 сm от бетон с клас по якост на натиск В 15. Към фундамента се заварява метална или стоманобетонна колона.Връзката на панела с колоните се осъществява чрез заваряване на предварително вбетонирани в панела и стоманобетонните колони планки.Между фундаментите може да се изпълни и ивични основи.Монтажът се извършва с автокран с характеристики, определени от условията на монтажа при G панел = 2 t. 3.Указания за експлоатация и поддържане. Стоманобетонните панели за огради имат експлоатационен срок до 30 години и не изискват специални грижи за поддържането им.Панелите се транспортират с автомобилен или ж.п. транспорт.Транспортират се в хоризонтално положение, положени върху дървени греди. Едновременно могат да се транспортират до 2 броя панели,поставени един върху друг и разделени с дървени греди.