коритообразни елементи БДС EN 13369

spacer

колове за лозя БДС EN 13198; БДС 2795

spacer

подпорни стени БДС EN 15258

spacer

фундаменти за железорешетъчен стълб БДС EN 14991

spacer

покривни панели за коритообразни елементи БДС EN 13369

spacer

стоманобетонни стълбове

spacer

панели

spacer

панели БДС EN 12839

spacer
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
32010000 Ограден панел - ОП 6,00/2,50 6.00 2.158
32011000 Ограден панел - ОП 4,00/1,20 4.00 1.407

СТОМАНОБЕТОНЕН ПАНЕЛ ЗА ОГРАДИ “ОП” 1.Указания за проектиране. Прилагането на стоманобетонни панели за огради на всеки конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми . 2.Указания за монтаж. Изпълняват се фундаменти с размери 100/100/100 сm от бетон с клас по якост на натиск В 15. Към фундамента се заварява метална или стоманобетонна колона.Връзката на панела с колоните се осъществява чрез заваряване на предварително вбетонирани в панела и стоманобетонните колони планки.Между фундаментите може да се изпълни и ивични основи.Монтажът се извършва с автокран с характеристики, определени от условията на монтажа при G панел = 2 t. 3.Указания за експлоатация и поддържане. Стоманобетонните панели за огради имат експлоатационен срок до 30 години и не изискват специални грижи за поддържането им.Панелите се транспортират с автомобилен или ж.п. транспорт.Транспортират се в хоризонтално положение, положени върху дървени греди. Едновременно могат да се транспортират до 2 броя панели,поставени един върху друг и разделени с дървени греди.