панели

spacer

панели БДС EN 12839

spacer
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
32010000 Ограден панел - ОП 6,00/2,50 6.00 2.158
32011000 Ограден панел - ОП 4,00/1,20 4.00 1.407

СТОМАНОБЕТОНЕН ПАНЕЛ ЗА ОГРАДИ “ОП” 1.Указания за проектиране. Прилагането на стоманобетонни панели за огради на всеки конкретен строеж се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект при спазване на техническите строителни норми . 2.Указания за монтаж. Изпълняват се фундаменти с размери 100/100/100 сm от бетон с клас по якост на натиск В15. Към фундамента се заварява метална или стоманобетонна колона. Връзката на панела с колоните се осъществява чрез заваряване на предварително вбетонирани в панела и стоманобетонните колони планки. Между фундаментите може да се изпълнят и ивични основи. Монтажът се извършва с автокран с характеристики, определени от условията на монтажа при G панел = 2 t. 3.Указания за експлоатация и поддържане. Стоманобетонните панели за огради имат експлоатационен срок до 30 години и не изискват специални грижи за поддържането им. Панелите се транспортират с автомобилен или ж.п.транспорт. Транспортират се в хоризонтално положение, положени върху дървени греди. Едновременно могат да се транспортират до 2 броя панели,поставени един върху друг и разделени с дървени греди.

Коритообразни елементи

spacer

КЕ 23/45

spacer
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
34010900 КЕ 23/45 L=1.12 м 1.12 0.114

Покривни панели за КЕ

spacer
номенкл. № наименование дължина тегло
m. /бр. т. /бр.
34021500 ПП 37/112 d=8 см 1.00 0.114
34021500Л ПП 37/112 1.12 0.105